โรงเรียนมารีย์วิทยา นครรราชสีมา เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและการพัฒนาการจัดการศึกษา ศตวรรษที่ 21

คำอธิบายวิสัยทัศน์

โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  หมายถึง  โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการจัดการศึกษาคาทอลิก(บูรณาการคุณค่าพระวรสาร)ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์ ผู้เรียน (อัตลักษณ์ ๔) ได้แก่ รัก-เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
image


1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์ผู้เรียน
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา วิสัยทัศน์    พันธกิจ และเป้าหมายการจัดการศึกษาคาทอลิก
3. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพที่ประกาศไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะนิสัยที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์ผู้เรียน (อัตลักษณ์ 4) ได้แก่ รัก-เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
5. พัฒนาการสร้างบรรยากาศการจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสนาม และฐานแห่งการประกาศข่าวดีใหม่
7. พัฒนากระบวนการจัดการศึกษา ศตวรรษที่ 21
8. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ และทักษะ ศตวรรษที่ 21
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้